Κυριακή, Μαρτίου 10, 2013

The sense of an endingO Frank Kermode είχε γράψει: «[...] το τικ-τακ του ρολογιού είναι, θεωρώ, ένα μοντέλο αυτού που αποκαλούμε πλοκή, μια οργάνωση που εξανθρωπίζει το χρόνο δίνοντάς του μορφή. Το διάστημα ανάμεσα στο τικ και το τακ αντιπροσωπεύει τον απόλυτα συνεχή, αποδιοργανωμένο χρόνο που χρειάζεται να εξανθρωπίσουμε». 

    Στα χνάρια των λέξεων του κ. Kermode, και στην προσπάθεια να ανασυστήσει τον «αποδιοργανωμένο χρόνο», το παρόν ιστολόγιο κλείνει εδώ τον κύκλο του (ο οποίος εκκίνησε το καλοκαίρι του 2007), ευχαριστεί θερμά όσους αφιέρωσαν χρόνο να το διαβάσουν και μεταμορφώνεται μετακομίζοντας: 


    Όσοι πιστοί